Generation Z – så här möter du dem

Google har en ’Chief Education Evangelist’, Jaime Casap. När jag lyssnade på honom i veckan talade han om generation Z och vad som kommer att hända när de nu är på väg in i högre utbildning och in i arbetslivet. Generation Z är den uppkopplade generationen, iGenerationen, molngenerationen. Det är den generation som har haft tillgång till bra teknik och till internet hela sitt liv. Det här borde väl innebära ett fokus på teknik när man talar om utbildning riktat till den här gruppen. Eller?

Generationsmöten och lärande mellan generationer är ett forskningsområde inom fältet livslångt lärande. Generationer kan särskiljas utifrån flera grunder. Generation kan till exempel referera till ålder eller födelseår men det kan också vara en grupp som delar samma upplevelse oavsett ålder. Inom marknadsföring delar man ibland in människor i generationer för att skapa bilder av olika målgrupper.

För att ge en bakgrund till pågående förändringar visade Jaime Casap ett index som utvecklats av Accenture och Oxford Economics. Detta index, Digital Economic Opportunity (DEO), analyserar olika länders beredskap att kliva in i det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Detta index bygger på följande delar: digitalisering av arbetet, arbetskraftens förmågor, teknisk infrastruktur, samt det sociala och kulturella klimatet i landet. Nedanstående graf visar att Sverige placerar sig väl utifrån dessa områden. Så vi ligger bra till i den digitala utvecklingen (i relation till andra länder), men hur inkluderar vi generation Z i utbildning och arbetsliv?

Digitalizacion_eng-1920x0-c-f

Det som kännetecknar generation Z enligt Jaime Casap är att de är precis som vi. Det mesta är sig likt, mänskligheten förändras inte över en generation. Det som är annorlunda, och som faktiskt förändrar den här gruppens förväntningar på utbildning och arbetsliv, är att de uppfattar sig som medborgare i en global, social, visuell och teknologisk värld. För att hantera en sådan värld behöver de utveckla förmågor så som problemlösning, grupparbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet.

casap

Det är alltså förmågor som vi redan arbetar med i högre utbildning men det som är nytt är att möta generation Z utifrån den världsbild de har. Hur kan vi erbjuda lärtillfällen som stärker dessa förmågor i relation till en global, social, visuell och teknologisk värld? 

Det är viktigt att inse att många i generation Z inte har förmågorna att arbeta med den värld de befinner sig i.

Generation Z behöver träna social och digital kompetens samt även färdigheter i att använda de digitala verktyg som kan krävas för ett yrke. Att kliva in i den fjärde industriella revolutionen tillsammans med generation Z påverkar också lärares arbete. Att ge feedback är ett exempel där man kan hitta nya sätt att stödja studenternas utveckling. Här är några exempel:

  • Feedback genom korta, twitterliknande kommentarer
  • Använda ’trådar’ i olika online-forum för att ge interaktiv feedback
  • Konkret och specifik granskning och återföring kring innehåll
  • Bekräftande inslag för att puffa i rätt riktning

Ett område där generation Z ofta har överlägsna kunskaper är inom sociala medier. Det här är också viktigt att erkänna som lärare, att man kommer in i lärsituationen med olika ‘expertis’. Mitt förslag är att bjuda in studenterna att själva fundera över hur de kan bidra till sitt eget och andras lärande utifrån de kunskaper de har.

På återseende

Cecilia

 

 

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s