Psykologisk trygghet stöder lärande

Sammanfattning av boken “The Fearless Organization : Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth” (Amy Edmondson, 2019). För att kunna lära sig på en arbetsplats så måste medarbetare och ledare våga erkänna sina misstag. Psykologisk trygghet förekommer i en grupp när kollegor har tillit till varandra, visar respekt och känner att … Mer Psykologisk trygghet stöder lärande

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och lärande

I utbildningsvärlden ökar förekomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har till exempel kollegor på högskolan som säger sig möta en ny typ av problematik bland unga vuxna och det uppstår förvirring kring hur man ska hantera detta. Inom folkhögskolorna har man sedan länge en vana att möta individer som inte fungerar i det vanliga utbildningssystemet. Det … Mer Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och lärande

Den mörka sidan av berättarkraften

Jag har inte hört någon förneka berättelsens kraft. De flesta är istället eniga om att en berättelse är ett kraftfullt sätt att föra fram ett budskap. Förra veckan deltog jag på konferensen Lära med berättande som arrangerades av Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå. Konferensens tema var berättande som pedagogisk resurs och vi fick veta både varför … Mer Den mörka sidan av berättarkraften