Ledarskapsutveckling – pengar i sjön

Varför ska organisationer spendera stora summor på ledarskapskurser och kompetensutveckling om ingenting ändå förändras? Ett vanligt scenario är att en eller flera anställda, ibland hela avdelningar, går en kurs. Det är inspirerande, lärorikt och man får många tips på hur man kan förbättra sin verksamhet. När man kommer tillbaka till arbetsplatsen så gör man några … Mer Ledarskapsutveckling – pengar i sjön

Kreativitet och makt

Nyss hemkommen från ESREA-konferensen om vuxnas lärande på Irland är jag full av inspiration och nya tankar. Det var den bästa akademiska konferensen på länge. Konferensens tema hade fokus på vad kreativitet och makt betyder för lärande och utbildning. Förklaringen till varför det var en så bra konferens är kanske att det gavs mer utrymme … Mer Kreativitet och makt

Ett litet steg för ledningen, ett stort steg för organisationen

För en ledning eller styrelse kan det vara relativt enkelt att införa ett nytt begrepp, ett nytt område eller ändra inriktning. I den situationen är det viktigt att komma ihåg att en liten ändring i övergripande styrning kan innebära stora förändringar i organisationen. Annars blir det bara en kosmetisk förändring. I min roll som centrumledare … Mer Ett litet steg för ledningen, ett stort steg för organisationen