Ring inte mig – jag mailar dig

Kommunikation har en mycket central roll i individers lärande. Det kan vara muntlig eller skriftlig kommunikation men även ordlös kommunikation. Ibland sker den här kommunikationen med hjälp av olika verktyg och i veckan upptäckte jag att jag har problem med ett speciellt kommunikationsverktyg – telefonen. Telefonen är påträngande och objudet intim. Jag skulle rent av … Mer Ring inte mig – jag mailar dig

Samtal om samverkan

”När jag skulle tala om samverkan ville jag gestalta det genom ett samtal mellan forskare som på olika sätt har närmat sig detta område”, sa Anna Jonsson när hon bjöd in mig att delta i ett samtal om samverkan. Att få träffa trevliga kollegor vid andra lärosäten och att diskutera ett område som man har … Mer Samtal om samverkan

Interaktionsanalys – ett djupdyk i naturliga konversationer

Jag lovade i mitt senaste inlägg att blogga lite mer om interaktionsanalys som jag är här vid North Carolina State University (NCSU) i USA för att lära mig mer om. Ursprunget till metoden kommer till stora delar från Robert F. Bales som utvecklade system för att studera social interaktion i små grupper under 1950-talet. Hans kodningsscheman … Mer Interaktionsanalys – ett djupdyk i naturliga konversationer

Mentorskap i grupp på arbetsplatsen

Inom projektet SMILE kommer under året en rapport om mentorskapsprogram för lärande på arbetsplatsen. Här på bloggen kommer innan dess några tips från mentorskapslitteraturen. Mentorskap kan vara ett bra sätt att bevara, överföra eller utveckla kompetens på arbetsplatsen. Ett fungerande mentorskap kan … erbjuda de anställda ett individanpassat lärande minska personalomsättningen öka produktiviteten öka lojaliteten … Mer Mentorskap i grupp på arbetsplatsen

Är bildning ointressant i yrkeslivet?

Jag har precis läst en superspännande bok om bildning i högre utbildning. Det här väckte en undran om varför bildning och utbildning ofta målas upp som två motpoler. Bildning får stå för visdom, kultur och personlig utveckling medan utbildning får stå för faktakunskaper och yrkesskicklighet. I diskussionen finns två berättelser som återkommer. Berättelsen om bildning … Mer Är bildning ointressant i yrkeslivet?

Kreativitet och makt

Nyss hemkommen från ESREA-konferensen om vuxnas lärande på Irland är jag full av inspiration och nya tankar. Det var den bästa akademiska konferensen på länge. Konferensens tema hade fokus på vad kreativitet och makt betyder för lärande och utbildning. Förklaringen till varför det var en så bra konferens är kanske att det gavs mer utrymme … Mer Kreativitet och makt