Svårt att prata om lärande

Skolans ledarskap var i blickfånget under ett seminarium i Utbildningsutskottet igår. Fokus var framför allt på rektors roll men även skolchefens roll diskuterades. Stephan Rapp och jag var inbjudna att representera det nystartade Skolchefsinstitutet där vi lyfter fram skolchefen, det vill säga den som är ledare för rektorer och förskolechefer. Ett gemensamt problem för rektorer … More Svårt att prata om lärande

Den nordiska modellen för vuxnas lärande

Den stora vattendelaren på arbetsmarknaden är mellan de som har gymnasieutbildning och de som inte har fullständig gymnasieutbildning, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström när hon besökte Jönköping förra veckan. Skillnaden mellan de som har gymnasieutbildning och högre utbildning är inte alls lika stor. Och eftersom vi har många ungdomar som inte klarar gymnasiet idag … More Den nordiska modellen för vuxnas lärande

Forskning om organisatoriskt lärande

Sitter på planet mellan Madrid och München efter årets OLKC-konferens (Organizational Learning, Knowledge and Capabilities) och gör en liten tillbakablick. Det var andra gången jag besökte konferensen och upplevde nu en skön känsla av tillhörighet. Jag träffade flera forskare jag stött på vid andra konferenser men skapade också flera nya fina kontakter för kommande event. … More Forskning om organisatoriskt lärande

Generativitet och lärande mellan generationer

Ordet generation är släkt med ordet generera, som enligt min gamla ordbok från 1986 betyder att åstadkomma existens av något, ofta genom en invecklad process. När man arbetar med lärande mellan generationer är det tilltalande att hålla sig nära denna betydelse. Anledningen är att den indikerar en mer komplex process jämfört med ett linjärt överförande … More Generativitet och lärande mellan generationer

Kroppens roll för lärande i organisationer

Sportiga chefer använder sin egen kropp för att lära sina anställda om hälsa. Detta kom fram i Janet Johanssons avhandling som försvarades vid Stockholms universitet igår. Genom att ägna sig åt sport och att äta nyttigt vill de intervjuade cheferna påverka de anställda att ägna sig mer åt sin egen hälsa. De intervjuade cheferna var … More Kroppens roll för lärande i organisationer

Samtal om samverkan

”När jag skulle tala om samverkan ville jag gestalta det genom ett samtal mellan forskare som på olika sätt har närmat sig detta område”, sa Anna Jonsson när hon bjöd in mig att delta i ett samtal om samverkan. Att få träffa trevliga kollegor vid andra lärosäten och att diskutera ett område som man har … More Samtal om samverkan

Interaktionsanalys – ett djupdyk i naturliga konversationer

Jag lovade i mitt senaste inlägg att blogga lite mer om interaktionsanalys som jag är här vid North Carolina State University (NCSU) i USA för att lära mig mer om. Ursprunget till metoden kommer till stora delar från Robert F. Bales som utvecklade system för att studera social interaktion i små grupper under 1950-talet. Hans kodningsscheman … More Interaktionsanalys – ett djupdyk i naturliga konversationer

Trygghet för att lära på jobbet

Jag har precis installerat mig på mitt kontor som gästforskare vid North Carolina State University och deras avdelning för kommunikation. Professor Joann Keyton, som jag är här för att jobba med, är väldigt kunnig på området kommunikation i organisationer. Särskilt att studera denna företeelse genom interaktionsanalys – en metod jag ska skriva lite mer om … More Trygghet för att lära på jobbet