Digitalt lärande lite bättre

EDEN, ett europeiskt nätverk för e-lärande och distansundervisning, har just nu sin årliga konferens vid Jönköping University. När jag tidigare har betraktat e-lärande har jag fått intrycket att mycket handlar om att man arbetar på ett traditionellt sätt men på distans. Det kan handla om föreläsningar, gruppdiskussioner eller skrivna uppgifter. Metoderna är gamla, verktygen är … Mer Digitalt lärande lite bättre

Svårt att prata om lärande

Skolans ledarskap var i blickfånget under ett seminarium i Utbildningsutskottet igår. Fokus var framför allt på rektors roll men även skolchefens roll diskuterades. Stephan Rapp och jag var inbjudna att representera det nystartade Skolchefsinstitutet där vi lyfter fram skolchefen, det vill säga den som är ledare för rektorer och förskolechefer. Ett gemensamt problem för rektorer … Mer Svårt att prata om lärande

Den nordiska modellen för vuxnas lärande

Den stora vattendelaren på arbetsmarknaden är mellan de som har gymnasieutbildning och de som inte har fullständig gymnasieutbildning, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström när hon besökte Jönköping förra veckan. Skillnaden mellan de som har gymnasieutbildning och högre utbildning är inte alls lika stor. Och eftersom vi har många ungdomar som inte klarar gymnasiet idag … Mer Den nordiska modellen för vuxnas lärande

Forskning om organisatoriskt lärande

Sitter på planet mellan Madrid och München efter årets OLKC-konferens (Organizational Learning, Knowledge and Capabilities) och gör en liten tillbakablick. Det var andra gången jag besökte konferensen och upplevde nu en skön känsla av tillhörighet. Jag träffade flera forskare jag stött på vid andra konferenser men skapade också flera nya fina kontakter för kommande event. … Mer Forskning om organisatoriskt lärande

Generativitet och lärande mellan generationer

Ordet generation är släkt med ordet generera, som enligt min gamla ordbok från 1986 betyder att åstadkomma existens av något, ofta genom en invecklad process. När man arbetar med lärande mellan generationer är det tilltalande att hålla sig nära denna betydelse. Anledningen är att den indikerar en mer komplex process jämfört med ett linjärt överförande … Mer Generativitet och lärande mellan generationer