Digitalt lärande lite bättre

EDEN, ett europeiskt nätverk för e-lärande och distansundervisning, har just nu sin årliga konferens vid Jönköping University. När jag tidigare har betraktat e-lärande har jag fått intrycket att mycket handlar om att man arbetar på ett traditionellt sätt men på distans. Det kan handla om föreläsningar, gruppdiskussioner eller skrivna uppgifter. Metoderna är gamla, verktygen är … Mer Digitalt lärande lite bättre