Rör inte mina värderingar

Att arbeta i en mångkulturell verksamhet är idag en vanlig situation för både ledare och lärare. För nästan ett år sedan lyssnade jag på professor Pirjo Lahdenperä som talade om en förflyttning från ett monokulturellt till ett interkulturellt förhållningssätt. Sverige sades vara en monokultur. Det här förvånade mig mycket! Anledningen att jag blev så förvånad … Mer Rör inte mina värderingar