Chefen måste ta paus i juletid

Utmattningsdiagnoser ökar kraftigt i arbetslivet. För den organisation som vill främja ett lärande klimat utgör det här ett stort hot eftersom utmattning omöjliggör lärande. Den som är utmattad har helt enkelt inte ork att utföra sina vanliga sysslor, än mindre ta till sig nyheter och reflektera kring dem. Med tanke på att chefens agerande är … Mer Chefen måste ta paus i juletid

Evidenshetsen speglar brist på omdöme

Förra veckan träffades chefer inom utbildningsområdet för att diskutera vad det innebär att leda en evidensbaserad praktik. Vi vände och vred på begreppen evidens, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Efteråt skrev Margareta Serder ett blogginlägg om risken att jakten på evidens paradoxalt nog kan bidra till att försvaga forskningens position. Därmed finns också en risk … Mer Evidenshetsen speglar brist på omdöme