Generation Z – så här möter du dem

Google har en ’Chief Education Evangelist’, Jaime Casap. När jag lyssnade på honom i veckan talade han om generation Z och vad som kommer att hända när de nu är på väg in i högre utbildning och in i arbetslivet. Generation Z är den uppkopplade generationen, iGenerationen, molngenerationen. Det är den generation som har haft … Mer Generation Z – så här möter du dem

175-årsjubileum för kvinnor i utbildning

Eftersom det är den 8 mars – internationella kvinnodagen – tänkte vi uppmärksamma kvinnors lärande. Det är måhända trubbigt att tala om kvinnors lärande som något gemensamt. Gruppen kvinnor är ju en heterogen grupp avseende till exempel ålder, etnicitet och klass. Men det är ändå en indelning som säger något om de ojämlika förhållanden som … Mer 175-årsjubileum för kvinnor i utbildning

Social kompetens – en egenskap eller färdighet?

Vilka utvecklingsbehov finns egentligen på arbetsplatser runt om i Sverige? Den frågan väcktes när jag läste en studie där 62.8 % av 752 arbetsgivare rankar goda arbetsvanor som den viktigaste färdigheten vid en rekrytering. På andra plats, med 60.6 %, kommer färdigheten att följa anvisningar. Man skulle kunna raljera och säga att med andra ord … Mer Social kompetens – en egenskap eller färdighet?

Mentorskap i grupp på arbetsplatsen

Inom projektet SMILE kommer under året en rapport om mentorskapsprogram för lärande på arbetsplatsen. Här på bloggen kommer innan dess några tips från mentorskapslitteraturen. Mentorskap kan vara ett bra sätt att bevara, överföra eller utveckla kompetens på arbetsplatsen. Ett fungerande mentorskap kan … erbjuda de anställda ett individanpassat lärande minska personalomsättningen öka produktiviteten öka lojaliteten … Mer Mentorskap i grupp på arbetsplatsen

Hierarkiskt kontra ömsesidigt mentorskap

Idag ska vi spela in en liten film där vi försöker berätta vad strategiskt mentorskap innebär. I projektet SMILE förväntas vi göra en obligatorisk skriftlig rapport till finansiärerna men vi kände att vi inte rymmer allt i en sådan rapport eftersom den har ett visst format. Conny Gustavsson kom då på att vi borde göra … Mer Hierarkiskt kontra ömsesidigt mentorskap

3 tips för kompetensförsörjning i företag

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med kompetensförsörjning i ditt företag? Nedan serveras tre matnyttiga exempel, närodlade i Småland. Kompetensförsörjningen är ett stort problem för Sveriges företag. Det är väl känt sedan många år tillbaka. Utgångspunkten är att industrin har behov av arbetskraft, vilket egentligen borde vara positivt eftersom det betyder att … Mer 3 tips för kompetensförsörjning i företag

Rör inte mina värderingar

Att arbeta i en mångkulturell verksamhet är idag en vanlig situation för både ledare och lärare. För nästan ett år sedan lyssnade jag på professor Pirjo Lahdenperä som talade om en förflyttning från ett monokulturellt till ett interkulturellt förhållningssätt. Sverige sades vara en monokultur. Det här förvånade mig mycket! Anledningen att jag blev så förvånad … Mer Rör inte mina värderingar