Hierarkiskt kontra ömsesidigt mentorskap

Idag ska vi spela in en liten film där vi försöker berätta vad strategiskt mentorskap innebär. I projektet SMILE förväntas vi göra en obligatorisk skriftlig rapport till finansiärerna men vi kände att vi inte rymmer allt i en sådan rapport eftersom den har ett visst format. Conny Gustavsson kom då på att vi borde göra … Mer Hierarkiskt kontra ömsesidigt mentorskap

Utbildningskunder eller inlärningsresenärer

I det vanliga skolsystemet har många börjat kalla elever i alla åldrar för kunder. Det här är en följd av att marknadsekonomiska modeller har införts i utbildningsorganisationer. Å ena sidan är det bra eftersom det sätter fokus på bemötandet av individer och det sätter också fokus på att utbildning kostar pengar. Å andra sidan finns … Mer Utbildningskunder eller inlärningsresenärer