Om oss

cecilia_annika

Hej!

Vi som bloggar heter Cecilia Bjursell och Annika Engström. Vi arbetar båda två på Jönköping University och är engagerade i olika samverkansprojekt. Som forskare utgår vi från synsättet att erfarenhetsutveckling och kunskapsutveckling ger det bästa resultatet när det sker i nära relation till ett vardagligt problem. Arbetssättet blir då att observera, analysera, anpassa, utveckla och tillämpa kunskaper. Det här ser vi som grunden för ett livslångt lärande.

Collearn handlar om samverkan för att stimulera det livslånga lärandet

För oss är bloggen Collearn framför allt en arena där vi på ett kreativt sätt kan experimentera och utveckla idéer kring livslångt lärande och lärande i organisationer. Här kan vi formulera frågor, problematisera och komma med påståenden för att se vilket bemötande det får. Att skriva ner sina tankar är ett sätt att stimulera sitt lärande och när vi delar med oss kan det öppna för ett möte med hur andra har tänkt på samma område. Dialogen blir då ett sätt att föra tankar och handling vidare mot nya insikter.

Med den här bloggen vill vi:

  • Förutsättningslöst leka med idéer och tankar och se vad som växer fram
  • Dela med oss av de erfarenheter och kunskaper som växer fram i de projekt som vi ingår i
  • Förmedla aktuell forskning inom våra intresseområden
  • Öppna för dialog och samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället