Generativitet och lärande mellan generationer

Ordet generation är släkt med ordet generera, som enligt min gamla ordbok från 1986 betyder att åstadkomma existens av något, ofta genom en invecklad process. När man arbetar med lärande mellan generationer är det tilltalande att hålla sig nära denna betydelse. Anledningen är att den indikerar en mer komplex process jämfört med ett linjärt överförande … Mer Generativitet och lärande mellan generationer

Kroppens roll för lärande i organisationer

Sportiga chefer använder sin egen kropp för att lära sina anställda om hälsa. Detta kom fram i Janet Johanssons avhandling som försvarades vid Stockholms universitet igår. Genom att ägna sig åt sport och att äta nyttigt vill de intervjuade cheferna påverka de anställda att ägna sig mer åt sin egen hälsa. De intervjuade cheferna var … Mer Kroppens roll för lärande i organisationer

Samtal om samverkan

”När jag skulle tala om samverkan ville jag gestalta det genom ett samtal mellan forskare som på olika sätt har närmat sig detta område”, sa Anna Jonsson när hon bjöd in mig att delta i ett samtal om samverkan. Att få träffa trevliga kollegor vid andra lärosäten och att diskutera ett område som man har … Mer Samtal om samverkan