Antagande om ledarskap påverkar lärande

Året inleds med att vi får inspiration från vår gästbloggare Sofia Kjellström. Så här skriver hon: Har du funderat på vilken syn på ledarskap som finns i din organisation? De antaganden som finns om ledarskap påverkar hur ledarskapet bedöms och värderas i organisationer. Det kommer också att påverka den ledarskapsutbildning som efterfrågas, eftersom utbildningsprogrammen är … Mer Antagande om ledarskap påverkar lärande

Gästbloggare: Daniel Fransén

Att investera i humankapital under den fjärde industrialiseringen Klondike, slutet på 1800-talet, tron om att guld har gjort, om än ett fåtal personer, ohyggligt förmögna gör att människor lämnar hem och mark för att resa till det okända. Råvaran är guldet och utvecklingen brukar kallas den första industrialiseringen. På liknande sätt har olja, mineraler och … Mer Gästbloggare: Daniel Fransén