Vägledning för ett livslångt lärande

I veckan har vi från Encell på Jönköping University haft en sommarskola för doktorander med 22 deltagare från Afrika, Australien och Europa. Dessutom har vi haft 12 föreläsare och 10 handledare som på olika sätt har bidragit till temat ‘Lifelong guidance in contexts of lifelong learning – Exploring effects and implications for career guidance and … Mer Vägledning för ett livslångt lärande

Ideologierna bakom livslångt lärande

Alla de olika betydelser som läggs i begreppet livslångt lärande upphör inte att förvåna mig. Nyligen fick jag ett bestämt besked från en akademiker i USA att livslångt lärande är de preparandkurser som studenter tar för att förbereda sig för högre utbildning (pathway programs). Dessutom la den här personen till att livslångt lärande är ett … Mer Ideologierna bakom livslångt lärande