Fördjupat lärande genom undran

Att vara nyfiken och se saker ur olika perspektiv kan göra dig till en bättre problemlösare. Det innebär att ställa sig undrande till ett fenomen, vilket är ett vetenskapligt förhållningssätt som sociologen Johan Asplund framförde i sin klassiska bok Om undran inför samhället som kom 1970. Budskapet i boken är att istället för att (enbart) … Mer Fördjupat lärande genom undran

Lärande genom problemlösning

Den här veckan kom det en artikel från McKinsey om hur vi kan bli bättre på problemlösning. Artikelförfattarna menar att efter att ha jobbat i årtal med skickliga problemlösare i företag, policy och ideella sektorn så har de identifierat vad som utmärker skickliga problemlösare. Problemlösning är intressant ur en lärandesynvinkel eftersom det är ett grundantagande … Mer Lärande genom problemlösning

Pedagogisk innovation för livslångt lärande

Det som samhället genomgår just nu skapar nya situationer och beteenden, och det finns en stor potential att lära nytt. Ett område där det har skett stora förändringar är inom utbildning. I våras gick vi ”över en natt” från undervisning i klassrum till undervisning på nätet vid högskolorna. Det här var omvälvande och krävde delvis … Mer Pedagogisk innovation för livslångt lärande