Har du tröttnat på allt detta tjat om att samverka?

Då ska du inte läsa det här. Förra veckan var jag inbjuden till ett seminarium på Chalmers för att diskutera utveckling av samverkan såväl policymässigt som praktiskt. Harald Eide från Sigma höll första föredraget och betonade att det fanns många ord som började på SAM. Samarrangemang, samband, samexistens, samfinansiering, samfund, samfällighet, samförstånd, samgående, samhälle, samhörig, … Mer Har du tröttnat på allt detta tjat om att samverka?

Gästbloggare: Daniel Fransén

Att investera i humankapital under den fjärde industrialiseringen Klondike, slutet på 1800-talet, tron om att guld har gjort, om än ett fåtal personer, ohyggligt förmögna gör att människor lämnar hem och mark för att resa till det okända. Råvaran är guldet och utvecklingen brukar kallas den första industrialiseringen. På liknande sätt har olja, mineraler och … Mer Gästbloggare: Daniel Fransén