På vår önskelista: bättre byråkrati

Flest besökare på bloggen under hösten fick vår rapport från Stanford där vi pratar om huruvida det är möjligt att ha en plan för lärande. I detta samtal lyfter vi fram paradoxen mellan strikta kvalitetssystem och möjligheten att gå utanför boxen vilket måste ske om lärande ska vara utvecklingsinriktat. Den här diskussionen berör indirekt det … Mer På vår önskelista: bättre byråkrati