Den svenska ledarskapsmodellen

Förr lyftes den svenska ledarskapsmodellen ofta fram som en förebild. Numera är det sällan jag hör människor i organisationer tala om den. Den kanske har fallit i glömska i takt med att vi allt mer blickar mot det globala (läs anglosaxiska) ledarskapet. Då är det på sin plats att påminna om den svenska ledarskapsmodellen eftersom den fungerar väl i förhållande till två saker som karaktäriserar organisationer idag: komplexitet och samverkan.

I ett nypublicerat bokkapitel skriver jag om svenskt ledarskap som transformativt ledarskap (transformative leadership). Kapitlet är en fallbeskrivning där Tom Söberg är huvudpersonen. Tom har varit utvecklingschef i många bolag, arbetade vid tidpunkten för intervjun på Husqvarna AB och finns numera på Bang & Olufsen i Danmark. Tom valdes ut för att han av sina medarbetare har beskrivits som en jämlik och respektfull ledare med en responsiv kommunikationsstil. Själv säger han att ett genuint intresse för andra människor är nyckel till gott ledarskap.

Ju mer du får folk engagerade och ser till att de mår bra, ju bättre levererar de. Då skapar vi värde för företaget men jag tror att många chefer missar detta, säger Tom.

Den svenska ledarskapsmodellen sägs bygga på en öppen kommunikationsstil och ett icke-hierarkiskt agerande. Historiskt så var idén om beslutsfattande genom konsensus stark i det svenska ledarskapet. Det finns en tydlig koppling till det demokratiska styrelseskicket i samhället. Till viss del finns medbestämmande till och med reglerat i arbetslagstiftning. I ett internationellt perspektiv är det ovanligt och uppseendeväckande att människor på en lägre hierarkisk nivå kan påverka. Det finns dock som sagt fördelar med denna ansats när det rör sig om komplexa uppgifter där människor förväntas samverka.

Det är lätt att glorifiera den svenska ledarskapsmodellen eftersom den bygger på värden som hålls högt i vårt samhälle. Därför kan det vara på sin plats att peka på varianter och baksidor av begreppet. IKEA arbetar aktivt med begreppet svenskhet, inte bara som ledarstil utan som en del av varumärket. IKEAs definition av svenskhet har kommit att bli en stereotyp som i en global värld kan upplevas som normativ och exkluderande. IKEA har uppmärksammat detta och arbetar med att skapa en bild som är mer diversifierad. En annan fråga är hur företag som Skype, Spotify, Mojang, med flera, förhåller sig till en svensk ledarskapsmodell eftersom de gissningsvis identifierar sig med en global kultur.

Till sist är det viktigt att påpeka att den svenska ledarskapsmodellen är en modell. Det handlar alltså inte om att alla människor från Sverige agerar på detta sätt. Som modell kan den bli svag eller stark beroende på hur den utövas. Ett mjukt ledarskap blir svagt när ledaren är vag, undvikande eller enbart agerar på en retorisk nivå. Ett mjukt ledarskap bli starkt när ledaren stödjer och uppmuntrar sina medarbetare för att skapa förutsättningar för deras prestationer. Tom menar att det här innebär att se sitt ledarskap som en process, inte som en roll.

Ledarskap är ett pågående arbete. När man slutar se utvecklingspotential hos sig själv kan det vara svårt att leda andras utveckling.

Jag avslutar kapitlet med några rekommendationer för den som vill börja arbeta i Sverige. Svenskt ledarskap är som sagt en modell som alla, svenskar eller inte, kan utöva. Som ledare i Sverige bör man också respektera pauser (fika och ledigheter) och vikten av jämlikhet. Till sist är kanske frågan om språket det mest förvånande för människor från andra länder. Trots att vi svenskar talar engelska gärna och väl, så finns det ett stort motstånd mot att tala engelska på arbetsplatsen. Do you agree?

På återseende

Cecilia

 

Referens: Bjursell, 2017, Transformative leadership: a Swedish case. In Daphne Halkias, Joseph C. Santora, Nicholas Harkiolakis & Paul W. Thurman (Eds.). Leadership and Change Management: A Cross-Cultural Perspective, London: Routledge.


2 reaktioner på ”Den svenska ledarskapsmodellen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s