Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och lärande

I utbildningsvärlden ökar förekomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har till exempel kollegor på högskolan som säger sig möta en ny typ av problematik bland unga vuxna och det uppstår förvirring kring hur man ska hantera detta. Inom folkhögskolorna har man sedan länge en vana att möta individer som inte fungerar i det vanliga utbildningssystemet. Det är därför spännande att veta mer om hur de arbetar med den här frågan och mitt speciella intresse är vad ledningen kan göra. Och rektorer och skolchefer på folkhögskolor är eniga – man måste möta varje individ och se vad som fungerar för just den personen.

Hur det än är, vilken funktionsvariation eller funktionsnedsättning individen än har, så brukar vi ta hänsyn till att ’ok, du har den här typen av diagnos men hur fungerar det för dig?’ (Hugo, Hedegaard & Bjursell, 2019, s. 35)

I en nyutkommen rapport har jag tillsammans med Martin Hugo och Joel Hedegaard undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har haft ett speciellt fokus på högfungerande autism eftersom det är Martins och Joels specialområde. I rapporten utgår vi från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas. Materialet har samlats in genom intervjuer med de tre grupperna och presenteras utförligt i rapporten. Det finns en stor mängd citat som gör att läsaren förhoppningsvis får en känsla för hur dessa tre grupper resonerar. En sammanfattning av vad rektorerna beskriver som centralt är att:

  • struktur och stabilitet är nödvändigt för att utbildningen ska fungera för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • bemötandet av varje individ är en central del av att få utbildningen att fungera
  • utveckling av både lärares och deltagares förmågor är centralt
  • ett förhållningssätt som betonar ett kontinuerligt lärande i organisationen möjliggör anpassning och förändring

Att möta varje individ kan innebära ökade kostnader men någon ger exemplet på att det kan handla om när under året man gör insatser – tidiga insatser kan ge goda effekter senare under utbildningen. En problematik som vi lyfter fram i rapporten, men som inte framkom under intervjuerna, är att en anpassning till struktur och stabilitet går emot den grundläggande idén om att deltagande är fritt och frivilligt på folkhögskola. Det här kan överföras till en arbetslivskontext där det är vanligt med krav på självgående och flexibla individer, något som krockar med de behov av strikta strukturer, stöd och långsiktig planering som finns i gruppen högfungerande autism. I rapporten tar vi också upp svårigheten att gå från en utbildningskontext till en arbetslivskontext.

Min tanke efter att ha arbetat med denna rapport är att den är högst aktuell. Det talas mycket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i media och inom utbildningsorganisationer. I vår rapport låter det så enkelt när deltagare, lärare och rektorer genom sina berättelserna talar om att skapa en lärandesituation som fungerar för varje individ. Det som inte sägs, men som speglas i de här berättelserna, är att våra organisationer har blivit (för) snäva. Våra styrsystem i organisationer riskerar att motverka flexibilitet och anpassning. Det verkar inte finnas utrymme för variation och olikheter inom standardorganisationen. Folkhögskolan har istället alltid haft som sin idé att de arbetar med människan i centrum. Det här bör värnas eftersom det verkar vara ett framgångskoncept.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Hugo, Hedegaard & Bjursell, 2019, Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Encell rapport 1:2019.

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s