Vet du vad komvux är?

Det får nog sägas höra till allmänbildningen som medborgare i Sverige att känna till vad komvux är. Komvux är den kommunala vuxenutbildningen som alla kommuner måste tillhandahålla. Men är inte komvux något mossigt från förr i tiden? Något som hade med kunskapslyftet på 1990-talet att göra? Nej, det är en utbildningsform i ständig förändring och nu händer det saker igen. Nu ska komvux i högre grad bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen med syfte bland annat för att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet (Skolverket).

Internationellt har den svenska och nordiska vuxenutbildningen varit erkänd, även om jag måste medge att på senare år har många andra länder uppvisat spännande grepp kring sin vuxenutbildning vad gäller både metoder och satsningar. Vi är inte längre lika outstanding som vi en gång var på detta område, men vi är fortfarande bra. Den svenska vuxenutbildningen kan sägas ha startat under 1800-talet om man ser folkbildning och vuxenutbildning som sprungna ur samma tradition. 1968 formaliserades komvux och blev då en egen skolform, skild från övrig vuxenutbildning. Sedan dess har formen varit ungefär likadan, men innehåll och deltagare har ändrats.

Den nämnda satsningen Kunskapslyftet som pågick 1997 – 2002 kan sägas vara en milstolpe. Den gick kortfattat ut på att arbetslösa vuxna som saknade det tredje året på gymnasiet (på den tiden fanns många tvååriga program) skulle kunna komplettera sin utbildning för framtida studier och jobb. Det var under denna period som det även gick att läsa på komvux för att höja sina betyg. Under 2000-talets början har fokus i vuxenutbildningen istället varit att utbilda de personer som kommit till Sverige från andra länder, och där handlade det om allt från personer som inte kunde läsa och skriva, till personer med universitetsutbildning. Gemensamt var att alla behövde lära sig det svenska språket.

Det är kommunerna som har ansvar för komvux, men det är vanligt att de upphandlar utförandet av utbildning från offentligt finansierade privata anordnare. De erbjuder sedan utbildningar på motsvarande grundskole- och gymnasieskolenivå samt särvux. Det som är unikt för komvux är individanpassningen. Det krävs flexibilitet för att vuxna med olika utbildningsnivåer, familjesituationer, och eventuella arbetslivsåtagande, ska kunna delta i utbildning. Ett exempel på flexibilitet är att det är löpande intag under hela året. Totalt är det cirka 260 000 studerande i komvux (och då är inte sfi eller folkbildningen med alla sina deltagare inräknat). 

Och nu pågår det alltså förändringar igen. Det som är nytt är ökade möjligheter att stärka sin ställning i arbetslivet och möjligheten till fortsatta studier. Komvux ska dessutom utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Idén i internationell livslångt lärande-policy, att vuxna ska kunna delta i utbildning för 1) personlig utveckling, och för deltagande i 2) arbets- och 3) samhällslivet finns fortfarande kvar, men det som har utvecklats är kopplingen til arbetslivet. Personlig utveckling och medborgarskap omtalas i mer allmänna termer.

På återseende
Cecilia

Ps. Läs mer i Encellrapporterna Kvalitetsarbete i vuxenutbildning eller Tre perspektiv på livslångt lärande och på bloggen Vuxenpedagogik.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s