Hej myndighet!

Det här brevet är till dig och innehåller tips på hur du kan ta nästa steg för att stärka ett livslångt lärande. Genom att göra det bidrar du till regeringens samverkansprogram med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi står i ett skede då det är dags att föra en kritisk diskussion om vilken sorts … Mer Hej myndighet!

Vägledning för ett livslångt lärande

I veckan har vi från Encell på Jönköping University haft en sommarskola för doktorander med 22 deltagare från Afrika, Australien och Europa. Dessutom har vi haft 12 föreläsare och 10 handledare som på olika sätt har bidragit till temat ‘Lifelong guidance in contexts of lifelong learning – Exploring effects and implications for career guidance and … Mer Vägledning för ett livslångt lärande

Jakten på perfektion kontraproduktivt

Gästbloggaren Sofia Kjellström skrev om psykologisk trygghet, ett begrepp som Harvardforskaren Amy Edmondson länge arbetat med. Boken ”The fearless Organization” är visserligen ny, men begreppet psykologisk trygghet har förekommit i litteratur sedan 90-talet men först nu egentligen fått ordentligt genomslag – inte minst kring frågor om hur organisationer ska lära och förmå att vara innovativa. … Mer Jakten på perfektion kontraproduktivt