Fördjupat lärande genom undran

Att vara nyfiken och se saker ur olika perspektiv kan göra dig till en bättre problemlösare. Det innebär att ställa sig undrande till ett fenomen, vilket är ett vetenskapligt förhållningssätt som sociologen Johan Asplund framförde i sin klassiska bok Om undran inför samhället som kom 1970. Budskapet i boken är att istället för att (enbart) … Mer Fördjupat lärande genom undran

Den kompletta människan

Det är lustigt att Skolverket föreslog att stryka en del av vår historia genom att ta bort antiken ur historieämnet. Eller rättare sagt, så är det olustigt. Som enskilt moment kan det förklaras som ett tekniskt arrangemang för hur timmar ska användas, men det allvarliga underliggande budskapet är att tidigare kunskap inte har betydelse för … Mer Den kompletta människan

Evidenshetsen speglar brist på omdöme

Förra veckan träffades chefer inom utbildningsområdet för att diskutera vad det innebär att leda en evidensbaserad praktik. Vi vände och vred på begreppen evidens, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Efteråt skrev Margareta Serder ett blogginlägg om risken att jakten på evidens paradoxalt nog kan bidra till att försvaga forskningens position. Därmed finns också en risk … Mer Evidenshetsen speglar brist på omdöme