Varför ska forskare sprida kunskap om den inte används?

Det är mycket tryck från företag och offentlig sektor på att forskare vid våra svenska lärosäten ska sprida kunskap om sin forskning. Detta ses som en viktig del i samverkansuppgiften. Som forskare är kunskapsspridning självklart och viktigt men i praktiken uppstår ofta frustration över att budskapet inte verkar gå fram. Anledningen är att den kunskap … Mer Varför ska forskare sprida kunskap om den inte används?

Samverkan – hur går det till?

Det är tydligt att det är otydligt vad vi menar med samverkan. Beroende på vem man frågar så får man olika svar. Bara för att ge några exempel så handlar samverkan för studenter om kontakt med arbetslivet, samverkan för företag handlar om innovation och förändringsarbete och samverkan för forskare handlar om kunskapsutveckling. För att samverkan … Mer Samverkan – hur går det till?

Vad är ett resultat?

I veckan har jag under en konferens lyssnat till en rad erfarna personer som på olika sätt har arbetat med forskning i samverkan med olika parter. Det handlar om forskningsprojekt där forskare tillsammans med anställda vid en arbetsplats tillsammans utforskar ett problem. Den stora frågan som alla ställer sig när projektet är klart är: Sverige, … Mer Vad är ett resultat?