Den kompletta människan

Det är lustigt att Skolverket föreslog att stryka en del av vår historia genom att ta bort antiken ur historieämnet. Eller rättare sagt, så är det olustigt. Som enskilt moment kan det förklaras som ett tekniskt arrangemang för hur timmar ska användas, men det allvarliga underliggande budskapet är att tidigare kunskap inte har betydelse för … Mer Den kompletta människan

Lärandecirklar – så här gör du

Studiecirkelformen är en nordisk innovation och tradition. I korthet innebär en studiecirkel att en grupp människor som vill utöka sina kunskaper på ett gemensamt område går samman för att förkovra sig. Det här sättet att arbeta återfinns vanligen inom folkbildningen men även i arbetslivet. I ett kapitel om äldres lärande i arbetslivet tar jag upp … Mer Lärandecirklar – så här gör du

Är bildning ointressant i yrkeslivet?

Jag har precis läst en superspännande bok om bildning i högre utbildning. Det här väckte en undran om varför bildning och utbildning ofta målas upp som två motpoler. Bildning får stå för visdom, kultur och personlig utveckling medan utbildning får stå för faktakunskaper och yrkesskicklighet. I diskussionen finns två berättelser som återkommer. Berättelsen om bildning … Mer Är bildning ointressant i yrkeslivet?

Intellektuell anorexi

Är vi för smala nu för tiden? Ja, alltså rent intellektuellt. Jo, det vågar jag nog påstå efter att ha läst Bengt Kristensson Ugglas bok Gränspassager – Bildning i tolkningens tid. I boken används metaforen gränspassage för att beskriva bildningsresan som förändrar vår syn på omvärlden, men som också förändrar förståelsen av vilka vi själva … Mer Intellektuell anorexi