Tillgång till utbildning i hela landet

Årets Nya vägar-konferens kunde inte hållas på plats på grund av corona-pandemin utan direktsändes via internet. Samtidigt var detta sätt att jobba i linje med konferensens innehåll, som handlar om hur vi kan skapa ett strukturerat system för högre utbildning på distans. Det stora intresset för distansutbildning kommer inte från enskilda individer, utan från regioner som har få eller inga lärosäten i närområdet. Anledningen är att närhet till ett lärosäte skapar ekonomisk stabilitet, en bättre arbetsmarknad och samhällsutveckling. Kunskaper och färdigheter är viktiga för alla delar av samhället. Och även om det inte är individer som driver frågan om tillgång till utbildning, har individen allt att vinna på att den region man bor i utvecklas.

Inriktningen på Nya vägar-projektet är att alla medborgare, oavsett var man bor, ska ha tillgång till det svenska utbildningssystemet. Projektets övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Bakgrunden till projektet är att högutbildad kompetens behövs i hela landet. Vissa aktörer i både privat och offentlig sektor har redan idag svårt att hitta den kompetens de behöver för att utveckla verksamheterna. Därför har det redan skett initiativ på området i vissa kommuner, men idag krävs det eldsjälar för att det ska fungera. Nya vägar siktar på ett system som bär på egen hand.

Eldsjälar har visat att det går att arbeta på distans, nu är det upp till samhället att ta nästa steg och skapa ett hållbart system.

Avstånd till ett lärosäte kan vara ett hinder för individer som vill läsa vidare, inte minst om man är etablerad med familj och arbete på en mindre ort. Studiemotiverade kvinnor och män som kommer från kommuner som ligger långt från ett lärosäte väljer idag att avstå från att läsa vidare eller så flyttar de för att läsa. Vid en flytt är det ovanligt att återvända efter examen. Företag och arbetsgivare finns dock i alla kommuner, vilket gör att speciellt mindre orter riskerar att stå utan den kompetens de behöver för fortsatt utveckling. Detta är inte bara en fråga om tillväxt och arbetsmarknad, utan det är också en fråga om demokratisk stabilitet i hela landet. Kunskap och engagemang är en grund för att kunna verka i det demokratiska systemet.

För att ge förslag på hur ett flexibelt utbildningsystem kan se ut lyfts University of the Highlands and Islands i norra Skottland fram. Det är ett nätverksuniversitet som verkar i en stor och glest befolkad region. På grund av detta har man byggt upp en struktur med 13 lokala campus och 70 lärcentra för att säkra tillgång till högre utbildning och forskning. Satsningen har lyckats genom sin lokala identitet och närvaro samt ett globalt mindset. I Sverige finns kurser på distans och några lärosäten  har ett campus på annan ort, men det finns inte en struktur som liknar den i Skottland.

En satsning liknande den i Skottland skulle kunna erbjuda alla Sveriges medborgare tillgång till högre utbildning, inte bara de som har ett lärosäte inom pendlingsavstånd.

Nya vägars projektrapport baserar sig på flera delstudier och lyfter frågan om distansutbildning utifrån olika intressenters synvinklar. Genom sina delstudier visar de att tillgång till högre utbildning är ojämnt fördelat i landet. De efterlyser därför ett system för högre utbildning i Sverige som ska kunna nyttjas av alla medborgare, oavsett var man bor. Men kanske ännu viktigare är att de efterlyser ett system där lärosäten inte kommer in som en utbildningsleverantör, utan som en samverkanspartner för att tillsammans utvecklas och utveckla.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Lindhé (red), 2020, Nya vägar – för flexibilitet i högre utbildning i hela landet.

Läs även:

Utbildningsnivå avgörande faktor

Samverkan för innovationskraft

Ökad komplexitet i samverkan ger ökad potential


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s