Från chef till ledare till möjliggörare

Chef och ledare är en vanlig indelning som många känner till. Man brukar säga att chef är arbetsgivarens formella representant med reglerat ansvar för system och styrning, medan ledare är en social position baserat på den legitimitet personen har i organisationen. Men för att främja anställdas vidareutveckling räcker det inte att vara antingen eller – du måste kunna påverka både formella system och ha tillitsfulla relationer. Först då kan du agera som möjliggörare – som den som skapar goda förutsättningar för lärande.

Att vara möjliggörare i en organisation handlar inte om att styra eller leda de anställdas inlärning, utan det handlar om att göra det möjligt för de anställda att engagera sig i lärande och utveckling.

Vilka parametrar har då möjliggöraren att arbeta med? Enligt Illeris (2011) beskrivning av en lärandemiljö, så kan man säga att arbetsmiljön utgör lärandemiljön. Det här skiljer sig från synsättet att lärande sker när man åker iväg på kurs. För att förstå lärande på arbetsplatsen behöver man fundera över hur följande delar hindrar eller främjar möjligheterna att lära:

  • Arbetets innehåll – vad är uppdraget och går den att kombinera eller integrera med lärande?
  • Arbetsfördelning – vilket ansvarsområde har individer på olika nivåer i organisationen och vad innebär det för lärande?
  • Beslutsfattande – vilken grad av autonomi har individer, kan man ta egna initiativ eller är allt styrt?
  • Kompetens som resurs – finns det möjlighet att använda och utveckla sin kompetens genom arbetsuppgifterna?
  • Social interaktion – vilka grad av interaktion med andra sker i verksamheten?
  • Stress och påfrestning – hur är klimatet på arbetsplatsen?

Ovanstående delar rör de materiella kontexter som en person befinner sig i. Det Illeris framhåller är att arbetsplatser inte är neutrala eller objektiva miljöer utan sociala sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av relationer, kommunikation, känslor, kultur och stämningar.

”On the one side there is the content of the workplace, i.e. primarily the activities of production – of articles, commodities, service, knowledge or whatever output or performance it may be – and the related administration, sales promotion, etc., all of the work tasks that have to be executed. On the other side is the workplace community, i.e. the totality of all human relations and connections and the communications, feelings, emotions, workplace culture and spirit and all the actions which are not primarily part of the production. The distinction between these two fundamental elements of the workplace learning environment is important because different dynamics determine the impact of each.” (Illeris, 2011: 30)

De sociala sammanhangen är centrala för lärande och på vissa arbetsplatser använder man detta medvetet genom att skapa ’communities’. Det är grupper där gemensamt lärande är ett syfte med själva grupperingen. Den som har arbetat i grupp inser att detta inte är en enkel lösning utan för att göra lärande möjligt måste både arbetsmiljöns karaktär och den sociala interaktionen beaktas. Lärande kommer att ske, frågan är bara om detta lärande är fruktbart för individ och verksamhet?

När man pratar om livslångt lärande tenderar man att använda detta som ett positivt begrepp. Det vill säga att man ser fördelarna och vinsterna med att fortsätta lära sig och kanske till och med den njutning som kan uppstå när man får fortsätta utvecklas och växa som människa. Men utifrån ovanstående diskussion blir det uppenbart att lärande kan handla om både bra och dåliga saker. I en tillitsfull och kreativ kultur är det paradoxalt nog lättare att vara kritisk till det som sker. I en kultur som präglas av grupptryck och rädslor för att avvika kanske individens lärande handlar om att passa in i rådande normer och attityder. Nästa vecka kommer jag att fortsätta diskussionen om livslångt lärande som ett problematiskt begrepp.

På återseende

Cecilia

Referens

Illeris, 2011, The Fundamentals of Workplace Learning: Understanding How People Learn in Working Life, Routledge.

Läs även:

Lärandecirklar – så här gör du

Är den lärande organisationen död?

 

 

 

 

 

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s