Varför deltar äldre personer i utbildning?

Kopplingen mellan utbildning och välbefinnande är ett återkommande argument för att äldre personer ska delta i utbildningsaktiviteter. Det finns studier som visar att deltagande i icke-formell utbildning skapar välbefinnande, det vill säga en god upplevd hälsa. Men man kan fråga sig om det är hälsoargumentet som avgör när individerna söker sig till utbildning? Ett kort svar på det är nej, det är social klass som avgör om personer deltar i utbildningsaktiviteter eller inte. Men det finns förstås många nyanser i drivkrafter och olikheter mellan individer.

I min senaste forskningsartikel kombinerar jag resultat från två tidigare empiriska studier: Ett aktivt åldrande (Bjursell, Bergeling, Bengtsson Sandberg, Hultman & Ebbesson, 2014) och Senioruniversiteten (Bjursell, 2019). Båda studierna innehöll frågor kring varför äldre personer deltar i utbildningsaktiviteter. I den första studien besvarade 232 svenska pensionärer en enkät om deltagande i arbete och lärande. Grunden för urvalet var att de var aktiva i någon av de stora svenska pensionärsföreningarna, det vill säga inte i en utbildningsorganisation. De pensionärsorganisationer som ingick var Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF) och Sveriges Pensionärsförbund (SP). Den andra studiens material utgörs av 53 personers berättelser om sitt deltagande vid Senioruniversiteten. Senioruniversitet är föreningar inspirerade av den internationella rörelsen som kallas Tredje ålderns universitet. De finns på universitets- och högskoleorter, är politiskt, fackligt och religiöst obundna och samarbetar med Folkuniversitetet.

I resultatet från båda studierna framkom att individer angav två huvudsakliga motiv till att de deltog i utbildningsaktiviteter: (1) att hålla sig (kognitivt) aktiv, och (2) att träffa andra människor. I artikeln om inkludering i utbildning för jag ett resonemang om dessa motiv ska ses som att de representerar inre eller yttre motivation, samt om de drev på deltagande eller om det är insikter om fördelar som uppstått senare? Jag landar i slutsatsen att hos de individer som redan deltar i utbildningsaktiviteter kan det ha skett en sammansmältning mellan inre och yttre motivation: vetskapen om fördelar med utbildningsaktiviteter har internaliseras och ingår därmed i individens förklaringsmodell. En närmare läsning av berättelserna från de som deltog vid Senioruniversiteten avslöjar att många kom i kontakt med föreningarna via familjemedlemmar, vänner och tidigare arbetskollegor. Det här har jag tolkat som att det som på ytan ser ut som individens fria val, faktiskt kan förklaras av sociala faktorer.

  • När personerna svarar på varför de deltar så är ett aktivt liv och att ingå i sociala sammanhang de vanligaste motiven.
  • När de berättar om hur de började delta, så verkar de sociala sammanhangen man redan befinner sig i spela stor roll.

De sociala sammanhangen man befinner sig i är ofta kopplade till en viss social klass, och det finns studier som visar att just utbildningsnivå är en faktor som kan förutsäga fortsatt deltagande i utbildningsaktiviteter senare i livet. Det här är viktigt att känna till eftersom det också finns studier som visar att kognitiv stimulans och att ingå i sociala sammanhang främjar välmående. Utbildningsaktiviteter är kanske inte det enda sammanhang som erbjuder detta men om vissa sociala grupper inte deltar i utbildning kanske man ska fundera över vilka andra sammanhang de har tillgång till och deltar i.

På återseende

Cecilia

 

Referenser

Bjursell, Bergeling, Bengtsson Sandberg, Hultman & Ebbesson, 2014, Ett aktivt åldrande – pensionärers syn på arbete och lärande, Encellrapport 1:2014.

Bjursell, 2019, Growth through education: the narratives of older adults, Frontiers in Sociology, 4, artikel-id 11.

Artikeln Inclusion in education later in life – Why older adults engage in education activities ingår i ett special issue i RELA om fördelarna med lärande senare i livet: Active ageing, social inclusion and wellbeing – Benefits of learning in later life.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s