Organisationsforskning i förändring

SCANCOR, ett nätverk för organisationsforskare, firade 30-års jubileum på Stanford i helgen. Under två dagar presenterade framstående personer i nätverket sin senaste forskning. Konferensen hade titeln ’Thirty years of organizational learning and educational institutions’ och ett genomgående tema var relationen mellan organisationer och det omgivande samhället.

I många konferenspresentationerna återkom ett intresse för samspelet mellan lärosäten och samhället i olika former. Det här är inte oväntat med tanke på att det finns stora förändringar i förväntningar på vad vi som forskare ska bidra med. I vissa presentationer kunde man ana en underton av rädsla för det som sker och en önskan att backa tillbaka till ”hur det alltid har varit”. Att sitta i det så kallade elfensbenstornet och uttala sig om världen utanför är bekvämt och skyddat. Men vi tror inte att det sättet att arbeta fungerar lika bra längre. Istället måste vi forskare våga oss ut i samhället och vara där det händer, att vara en del av de förändringar som pågår. Därmed måste lärosäten vara beredda att ändra sig själva också. Under konferensen framkom några exempel på förändringar som påverkar lärosätens aktiviteter: sociala rörelser, samverkan och utvärderingssystem.

Sociala rörelser kan handla om exempelvis engagemang för att öka miljömedvetenheten. Här påpekades att för lärosätet är sociala rörelser något att förhålla sig till, att studera men kanske också något att delta i eller till och med att driva förändring genom sociala rörelser. Att finnas med i olika sammanhang drivs fram av ett ökat tryck på transparens:

53D456BB-238B-439A-A6D9-A0EA39873D2A

 

Samverkan mellan lärosätet och det omgivande samhället har blivit allt viktigare. En presentation på konferensen visade hur det i Tyskland har vuxit fram ”mellanrumsaktörer”, institutioner som kompletterar traditionella lärosäten. De kan arbeta med tillämpad forskning men även med grundforskning och stora databaser. Studien visade att det finns en stor skillnad i hur dessa institut ser ut i olika branscher men det är intressant att se att det börjar dyka upp nya aktörer på områden som tidigare var förbehållet traditionella universitet:

1C46A26A-CD99-4175-84CD-66A40CA2BFC3

Utvärderingssystem är något som finns i de flesta länder och rankinglistor har triggat både regeringar och lärosätesledningar att sträva efter ”excellens” med förhoppningen att komma högre upp på listorna. Detaljstyrning och administrationsöverbelastning är något som de flesta forskare och lärare känner igen sig i och beklagar sig över. Utvärderingar kan tyvärr vara potentiellt farliga om siffrorna sätter fokus på fel saker. En studie visade dessutom att deltagande i ”rankingspelet” har en homogeniserande effekt, att lärosäten blir mer och mer lika varandra. Man kan också fråga sig varför akademisk personal är så villig att underkasta sig alla dessa administrativa krav som kommer från olika håll – kanske för att forskningsverksamhet har granskning och utvärdering som en grundpelare? Mitchell Stevens visade hur han fyllde i den årliga utvärderingen om samverkansaktiviteter:

543822D1-1059-4D8B-B68A-F91FA6796049

Finns det då något sätt att förhålla sig till allt som sker inom och utanför våra organisationer? Patricia Bromleys presentation om hyper-management förtydligade att ett aktivt och medvetet ledarskap krävs för att hålla en hög nivå. Det handlar om ett ledarskap som är utökat i både innehåll och utövande och med syftet att aktivera alla medarbetare som delaktiga i ledarskapet.

F6F0AD0F-195E-4A6C-9B87-558408317429

Slutligen vill vi säga att trots att konferensen inte handlade så mycket om lärande i organisationer, var det spännande att få detta potpurri av intryck. Det krävde lite mer av oss som deltagare men det gör en gott att tvingas tänka lite.

Cecilia & Annika


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s