När samarbete ger mervärde

Bowling, matlagning eller femkamp dyker ofta upp när det blir tal om teambuilding. Krissimuleringar, spel eller teater kan vara andra exempel på aktiviteter i ledarskapsutbildningar som ska stärka teamet. Det här är slöseri med tid och pengar enligt Valdes-Dapena, som i 25 år har studerat och praktiskt arbetat med gruppeffektivitet.

Att åka iväg med gruppen på en teambuilding-övning för att stärka samarbetet är inte effektivt. Däremot kan det förstås upplevas som positivt ur andra aspekter.

Övningar som sägs stärka gruppen kan vara mer eller mindre extravaganta. Valdes-Dapena ger ett exempel på hur man i ett företag skickade iväg säljarna på en resa till London där de fick bo på ett lyxhotell och under ledning av en grupp maorier, som i sin tur var influgna från Nya Zeeland, fick lära sig haka, en traditionell krigsdans. Syftet var att stärka teamet och bygga relationer för att förbättra samarbetet inom företaget. Det hela fick motsatt effekt och skapade en cynisk inställning.

Anledningen till att det blev så var att de anställda hade helt andra drivkrafter än att samarbeta och detta stärktes av att belöningssystemet var orienterat mot den individuella prestationen. Individerna hade tydliga förväntningar på sig och tog ansvar för det området. Därmed blev samarbete överflödigt och ibland till och med negativt om det gick ut över den egna prestationen. I organisationen som helhet kunde man däremot se brister som uppstod när människor inte samarbetade. Därför fanns det en önskan från ledningen att människor skulle samarbeta och Valdes-Dapena var med och utvecklade ett ramverk som skulle förtydliga vad samarbete kunde bidra med. De startade med två frågor:

  1. Varför ger samarbete mer än summan av de enskilda insatserna?
  2. Vilka specifika uppgifter gäller ovanstående för?

Med andra ord, när kan man prestera bättre tillsammans än vad man kan på egen hand? Den grupp som Valdes-Dapena arbetade med byggde även in gemensamma åtaganden i belöningssystemet. Genom att knyta samarbete till de anställdas drivkrafter kunde man komma åt styrkan när människor presterar bättre tillsammans än vad de kunde som enskilda individer.

Strong relationships and trust do matter to collaboration, but they are not the starting point. They are the outcomes of dedicated people striving together. Connecting collaboration to the motives of success-minded team members is what unlocks productive teamwork. (Valdes-Dapena, 2018)

Starka relationer och tillit är alltså ett resultat, inte en förutsättning för samarbete. Samarbete kan ge överlägsna resultat i vissa situationer men i andra blir det bara tidskrävande, onödigt krångligt och lönar sig inte alls. Det handlar om att identifiera vad olika situationer kräver. Att skriva en lista med aktiviteter som kräver samarbete och aktiviteter som inte kräver samarbete är en bra övning för att veta hur man ska arbeta. Och att skriva den listan är i sig en aktivitet som lämpar sig bra för samarbete.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Valdes-Dapena, 2018, Stop Wasting Money on Team Building, Harvard Business Review.

 

 

 

 

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s