Är den lärande organisationen död?

På den här bloggen skriver vi om lärande i organisationer som ett sätt att förena verksamhetens system för utveckling med individens lärande. Under 1990-talet var lärande organisation ett populärt begrepp men intresset har svalnat och det finns de som ställer sig frågan om begreppet är helt dött. Mike Pedler och John Burgoyne (2017) har fördjupat sig i hur ledare ser på begreppet lärande organisation. Medan en del menar att begreppet är dött, ser andra det som ett självklart antagande för verksamheten. En slutsats är att för de som inte har arbetat med begreppet kan det vara användbart medan andra kan behöva nya tankemodeller för att fortsätta utvecklas.

Men varför påstå att lärande organisationer är döda eller inte finns längre? Några anledningar är:

  • I ett stort internationellt läkemedelsföretag jobbade HR-avdelningen med lärande i organisationen för att förändra praktiken. I den externa kommunikationen valde dock ledningsgruppen att inte kalla sig en lärande organisation. Argumentet var att aktiemarknaden kunde reagera negativt om ledningsgruppen uppfattades som ”för mjuka”. (Pedler & Burgoyne, 2017)
  • När Peter Senge’s bok Den femte disciplinen kom blev den lärande organisationen ett hett begrepp, både i forskning och bland praktiker. En distinktion gjordes senare mellan lärande organisation som ett praktiknära begrepp medan organisatoriskt lärande blev det begrepp som forskare använde sig av. Andra närliggande begrepp har varit TQM, knowledge management, resource-based view of the firm och dynamic capabilities. Dessa nya begreppsapparater kan sägas ha slagit ut begreppet lärande organisation. Att trender kommer och går på detta sätt inom forskning och företagsstyrning är väl känt.
  • En sista spaning gäller debatten om kompetensutveckling och livslångt lärande i Sverige. Sedan många år är det industrin med sina lobbyorganisationer som har satt utbildning på agendan. Det finns ett enormt behov av utbildning, omställning och fortbildning för att industrin ska få rätt kompetens. Då det kommer till genomförandet är förväntningarna att staten ska försörja företagen med rätt kompetens. Det kan tolkas som att företagen har abdikerat från att ansvara för utbildning och lärande – de är inte längre lärande organisationer.

Mike Pedler genomförde 2013 en undersökning om huruvida den lärande organisationen lever eller är död. Människor som arbetade praktiskt med utveckling och förändring fick svara på frågan och ungefär hälften sa att det lärande organisationen lever, den andra halvan sa att den är död. Deras svar diskuterades sedan i grupper bestående av ledare som deltog i ett utbildningsprogram på en handelshögskola (Pedler & Burgoyne, 2017). Det framkom inte några entydiga svar men diskussionen gav ändå några intressant insikter för både forskning och praktik.

Kortfattat kan man säga att lärande organisationer finns kvar som ett antagande om att lärande är viktigt medan själva begreppet kanske har spelat ut sin roll i många sammanhang. En annan dimension som diskuterades var att nu när individer rör sig oftare mellan företag så uppstår en spänning mellan prestationsinriktning och lärandeinriktning; Företagen belönar prestation och individen utbildar sig för att stå sig bra i konkurrensen. Det här är i linje med forskning inom vuxenutbildning som visar hur ansvaret för utbildning har flyttats från institutioner till individen.

Insikter som framkom om lärande organisationer på 1990-talet är användbara för de organisationer som inte tagit del av dem tidigare. För andra kan det behövas nya tankemodeller för att fortsätta utvecklas.

En slutsats är att lärande organisation kanske är ett daterat begrepp men som fenomen är det fortfarande relevant. Och det finns ett behov av att utveckla både organisatoriska system och fördjupa sig i individens förutsättningar och möjligheter, inte minst i en värld där arbetssätten kommer att förändras i takt med teknikens utveckling.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Pedler & Burgoyne, 2017, Is the learning organisation still alive? The Learning Organization, 24, 2, 119-126.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s