Chefens stress motverkar lärande i organisationen

Förra veckan ställde jag frågan vad chefen kan göra för att stödja fantasi, kreativitet och strategiskt tänkande hos sina medarbetare. Den här veckan ställer jag frågan: Vilka möjligheter har chefen att stödja sitt eget och andras lärande? Ett svar på denna fråga finns i rapporten Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Rapporten rör chefer i offentlig sektor men jag tror nog att även chefer i privat sektor kan känna igen sig. Rapportens fokus är på den psykosociala arbetsmiljön och stress, inte på lärande i sig, men den tar upp nödvändiga förutsättningar för lärande. Om chefen är stressad och har brist på stöd och resurser påverkar det möjligheten att lära och förändras i en för verksamheten positiv riktning.

”Forskning tyder på att chefsarbetet är mer beroende av organisatoriska förutsättningar än vad man kanske har trott. Med organisatoriska förutsättningar avses såväl de organisatoriska strukturer som de krav och resurser som omger chefer i deras arbete.” (Corin & Björk, 2017, s. 11)

Rapporten tar upp hur organisationen kan förändras för att undvika att chefer drabbas av stress och negativa hälsoeffekter. För dig som arbetar som chef i offentlig sektor rekommenderar jag att läsa hela rapporten eftersom den ger en fylligare beskrivning av vad som krävs för att kunna göra ett bra jobb. Här är slutsatserna i punktform:

  • Obalans mellan krav och resurser vanligt i chefsarbetet
  • Många fler medarbetare per chef inom skola och omsorg jämfört med teknisk verksamhet
  • Viktiga arenor för dialog om mål och medel saknas på många håll
  • Stödfunktioner (HR, IT, mm) erbjuder allt mindre praktiskt stöd
  • Ökad administration och arbetsuppgifter som upplevs som onödiga och oskäliga
  • Chefer inom den kommunala sektorn leder på olika villkor

Det sker en jämförelse mellan olika verksamheter och då konstateras att det ser väldigt olika ut mellan yrkesområden som domineras av män och yrkesområden som domineras av kvinnor. Enhetschefer inom förskola, grundskola och äldreomsorg hade i genomsnitt dubbelt så många rapporterande medarbetare som chefer inom teknisk verksamhet.

”Det övergripande mönstret är att chefer inom teknisk verksamhet har bättre förutsättningar än chefer inom skola, vård och omsorg.” (Corin & Björk, 2017, s.14)

Det är ödets ironi att de som ska arbeta med andras lärande är de som har minst organisatoriskt stöd. Därmed blir de för stressade att ta hand om sitt eget och sina medarbetares lärande. Om ledarskapet krackelerar påverkar det medarbetare och organisationens uppgift. Alla slutsatserna i punktlistan ovan är var för sig ett misslyckande och tillsammans ger de en oroväckande signal – hur ska det offentliga samhällssystemet vara hållbart och långsiktigt när inte ledarskapet är det? Om jag ska avsluta med något positivt så är det att punkterna ovan pekar på tydliga områden för att ta itu med frågan.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Corin & Björk, 2017, Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Stockholm: SNS förlag.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s