Formell vuxenutbildning för arbetsplatslärande

För en plats i arbetslivet idag krävs vanligen minst gymnasiekompetens. Det är vanligt att företag gör kompetensutvecklingsinsatser för att hitta och utbilda de personer som behövs i verksamheten. Det här sker dock ofta i projektform vilket resulterar i att det blir tillfälligt och osammanhängande. Hur kan organisationer istället främja långsiktighet i tänkandet kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling? Kan ett sätt vara att knyta formell utbildning närmare lärande i organisationen?

Det sker redan satsningar på formell utbildning på alla nivåer, från grundläggande utbildning i exempelvis språk till införandet av doktorandtjänster som en del i professionsutvecklingen i vissa branscher. Formell utbildning för vuxna ingår i ett system med vuxenutbildning från grundnivå till gymnasiet, yrkesutbildning, folkbildning samt studier på högskolenivå. Kenneth Abrahamsson, seniorkonsult och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är dock kritisk till nuvarande system eftersom han menar att det saknas framåtblickar.

”Under många år hade Sverige en ledande position i dessa frågor men frågan är om vi håller på att hamna på efterkälken när det gäller strategiskt framtidstänkande. Vem ska vända utvecklingen?” undrar Kenneth Abrahamsson

Det utbildningssystem som vi har haft och varit kända för var byggt för utbildning enligt en 1900-tals logik. Mot bakgrund av digitaliseringen och automatiseringen finns det skäl att ställa frågan om dagens system är tillräckligt förberett för morgondagens krav. Kenneth pekar på några viktiga områden inför framtida strategiska satsningar på ett system för utbildning:

  • Hur kan formell utbildning, icke formell utbildning och informellt lärande ses i ett vidare sammanhang?
  • Kan kompetenskonton vara ett stöd för omställning i arbetslivet?
  • Vilken roll kan och ska folkbildning och det civila samhället ha för att stödja livslångt lärande?

Till detta skulle jag vilja tillägga:

  • Hur kan enskilda organisationer delta som en aktiv part i utformningen av framtidens utbildningssystem?

Min åsikt är att många företag agerar som ”gapande fågelungar” – de skriker efter rätt kompetens till just sitt företag. Det är ett passivt förhållningssätt till utbildning och här skulle lärande i organisationen kunna gå från att handla om att köpa kurser eller anställda ”färdiga personer” till att bli integrerat i den dagliga verksamheten.

Ett sätt att stimulera detta kan vara att anställda kan fundera över hur det formella utbildningssystemet kan stödja dem i sin utveckling. Idag sker ett liknande arbete via branschorganisationer, och de gör ett jättebra jobb, men för det enskilda företaget kan uppgiften sätta utbildning på kartan internt. Att fundera över hur ett 2000-tals system för livslångt lärande skulle se ut kunde vara ett sätt att stimulera lärande i organisationen.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Läs hela Kenneths inlägg


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s