Den 6:e megatrenden

Omvärldsbevakning och trendanalyser används ofta för att lära sig om världen när organisationer ska formulera sina strategier. Globala megatrender är ett sätt att försöka förstå de krafter som formar den värld vi lever i och som påverkar hur den kan komma att förändras. Fem kända och vanliga megatrender är digitalisering, åldrande befolkning, urbanisering, globalisering och hållbarhet. När vi nu närmar oss 2018 tycker jag att det är relevant att lägga till en 6:e global megatrend: rädsla. Mycket av det vi ser hända runt om i världen verkar drivet av rädsla och det tydligaste uttrycket för det är olika former av krig och våld. Det här skapar i sin tur mycket oro som i sig blir en kraft som kan påverka hur företag och samhällen agerar och vad de ägnar sig åt. Eftersom rädsla är en negativ drivkraft är det viktigt att erkänna den för att kunna vända utvecklingen i en positiv riktning.

De fem vanliga globala megatrenderna:

  • Det digitala samhället. Det här är en samlande beteckning för den digitala och tekniska utveckling som ständigt pågår. Fenomenet är inget nytt men det vi ser nu är hur digitaliseringen transformerar många områden i våra liv. En del säger att vi blir dummare men många gånger är förändringarna till det bättre eftersom vi får enkla lösningar på vardagsproblem.
  • En åldrande befolkning. Vi lever längre och är friskare vilket innebär att andelen äldre i befolkningen ökar. Det här gäller för många länder i världen men inte alla. I exempelvis Indien, som har en femtedel av jordens befolkning, är de flesta personer unga. Hur som helst är den förändrade demografin en megatrend som påverkar samhällets strukturer och därmed förväntningar på dess utbud.
  • Tilltagande urbanisering. Så här skriver Trafikverket om detta: ”Sverige är det land inom EU som har haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005. Urbaniseringsprocessen pågår i hela landet. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen. Under de senaste 40 åren har förortskommunerna haft den största befolkningstillväxten, vilket har lett till en utbredning av nya bostäder i städernas omland.”
  • Global tillväxt. Den ekonomiska tillväxten är redan sammankopplad globalt. Företag rör sig mellan världsdelar beroende på andra förändringar som sker och tjänsteekonomin är på frammarsch. Beroende på vilka råvaror och resurser som krävs förflyttas intressen runt om i världen. De andra megatrenderna påverkar hur den globala tillväxten ser ut och vilka marknaden som växer fram.
  • Ökat fokus på hållbarhet. Hållbarhet började som en miljöfråga och klimatet är en ständigt aktuell fråga men en fråga som samtidigt verkar ha svårt att ge beteendeförändringar i den takt som krävs. Dessutom har hållbarhet också kommit att inkludera social och ekonomisk hållbarhet, vilket är både bra och dåligt. Bra eftersom det är viktiga frågor för att samhället och organisationer ska stå starkt men dåligt eftersom det sätter miljö och klimat lite i skymundan.

Och så lägger jag alltså till rädsla som en 6:e megatrend. På ett sätt kan man säga att rädsla är ett resultat av de andra megatrenderna. Det beror på att de skapar mycket osäkerhet och att det finns stora inbyggda risker i megatrenderna, speciellt om vi fortsätter att leva som vi gör nu. Den rädsla och oro som uppstår är idag så stor att den utgör en egen drivkraft och trend. Vi har redan sett hur rädsla kan skapa konflikter, hur den kan driva politiska förändringar och rädsla påverkar även hur organisationer och företag agerar.

  • Rädsla. Rädsla är den känsla som uppstår när omvärlden eller något enskilt objekt upplevs som hotfullt. Det kan vara en korrekt eller inbillad upplevelse av hot. Om hotbilden är korrekt kan rädslan hjälpa oss att agera på ett sätt så att vi undviker risker eller förflyttar oss från farliga situationer. Rädslan i sig kan tyvärr ge upphov till farliga situationer, som när folk beväpnar sig av rädsla men som då också blir de som bidrar till att göra situationen ännu farligare.

Det finns mycket som är skrämmande i den utveckling som de andra globala megatrenderna ger uttryck för och det här skapar en oro för framtiden. I sig är dock megatrenderna varken goda eller onda. Digitaliseringen kan förse oss med både bank och läkare i mobilen men det finns också risker med mobbing på nätet och IT-säkerhetsfrågor. Att vi lever längre är väl vad vi önskar oss men det kanske ger ökade pensionskostnader som samhället måste hantera. Att världen hänger samman globalt skulle kunna skapa en känsla av att vi är världsmedborgare och att vi har ett gemensamt ansvar för vår planet. Rädslan gör att vi istället upplever det okända som ett hot.

Den poäng som jag vill göra genom att lyfta fram rädsla som en megatrend är att vi riskerar att hamna i en nedåtgående spiral om rädsla är det som driver vårt agerade nu och för den framtida utvecklingen.

Rädsla är som sagt naturligt, och ibland nödvändigt. När rädslan driver fram en oro som börjar dominera hur vi lever våra liv och organiserar vår vardag är det kanske dags att ta sig en funderare. Det finns många sätt och tekniker att hantera sin rädsla. Det första steget är att erkänna den och att se hur känslorna påverkar dig själv och din omgivning. Tänk om vi kunde vända den oro och rädsla som finns i samhället till en ny megatrend som domineras av en känsla av sammanhang, förhoppning och tillförsikt. Jag vet flera som bidrar till denna megatrendsbubblare – är du en av dem?

På återseende

Cecilia

 

 


5 reaktioner på ”Den 6:e megatrenden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s