Forskarteorier och praktikerteorier

Imorse spelade jag in en föreläsning som ska ingå i den kommande kursen för skolchefer som startar nästa vecka. Som underlag valde jag en bok som vi ofta använde då jag undervisade i organisationsteori för ekonomer: Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Bolman & Deal, 2015). Det var kul att läsa boken igen, nästan tio år senare. För det första gillar jag fortfarande tonen i boken. För det andra ser jag vilken praktisk bok det är för ledare ute i verksamheter. För det tredje så fick den mig att tänka på olikheten mellan teorier i forskning och teorier i verksamhetsarbete.

I föreläsningen utgick jag från de perspektiv som Bolman och Deal beskriver om i sin bok. Det är det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. Jag har valt några citat från boken som får illustrera utgångspunkterna i respektive perspektiv. Därefter kommer jag tillbaka till det här med teorier i forskning och teorier i verksamhetsarbete.

  • Det strukturella perspektivet – utgår från tron på rationalitet och på att den formella ordningen, om den utformas på rätt sätt, minimerar uppkomsten av problem och maximerar utfallet. (s. 75)
  • HR-perspektivet – utgår från att individers och organisationers behov kan förenas så att individernas energi och talanger tas tillvara och gagnar organisationen. (s. 153)
  • Det politiska perspektivet – utgår från organisationer som levande, skrikiga och skräniga politiska arenor som rymmer ett intrikat nätverk av individ- och gruppintressen. (s. 234)
  • Det symboliska perspektivet – betraktar livet som allegoriskt och snarare som slumpmässigt sammansatt än som linjärt. (s. 300)

I föreläsningen valde jag dessutom att kombinera dessa perspektiv med tre klassiska dimensioner i strategisk förändring, nämligen Pettigrew och Whipps (1991) innehåll, process och sammanhang. Tillsammans tycker jag att dessa teorier ger ett bra stöd för analys och problemformulering när en verksamhet står i/inför förändring. Samtidigt ser jag också att den här kombinationen av perspektiv och dimensioner är i det närmaste ointressant i forskningen. Anledningen är att det i forskningen handlar om att fördjupa sig på ett område. Det finns i de ovan nämnda perspektiven ett antal forskningsfält där folk har fullt upp med att utveckla kunskap på sitt specialiserade område.

I verksamheter är det svårt att peka ut en enda sak som är viktigare än andra att jobba med eftersom de i praktiken hänger ihop och påverkar varandra. Man måste jobba på flera fronter om saker ska förändras. I forskningen är det tvärtom – att fokusera ett enda fenomen kan vara nödvändigt för att kunna bidra till kunskapsutvecklingen.

Forskare och praktiker har alltså nytta av att ha olika förhållningssätt till teorier. Det innebär också att kunskapsintresset är olika och ska man samverka måste man erkänna och respektera varandras olikheter, inte utjämna dem. Forskare måste få arbeta för att ta kunskapen inom sitt fält ett steg längre, även om det bara är en av alla de frågor som en praktiker står inför. Och praktiker måste få kombinera teorier som ger ett stöd för en analys av den komplexa verklighet de ska hantera. Med det sagt, kan man även utmana och säga:

  • Forskare måste våga se nyttan av att kombinera teorier som en vägledning för verksamheter. Vilka kombinationer kan fungera och varför?
  • Praktiker måste våga sätta något i förgrunden och låta andra saker falla in i bakgrunden för att skapa en djupare förståelse för just det området.

Vi måste alltså vara i rörelse, och inte bara dyka djupare och djupare utan också simma runt i nya vatten. Det är så vi börjar förstå hur sjön och dess omgivningar ser ut.

På återseende

Cecilia

 

Referens

Bolman & Deal, 2015, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lund, Studentlitteratur.

Pettigrew & Whipp, 1991, Managing Change for Competitive Success, Oxford: Basil Blackwell.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s