Vad är samverkan?

I Högskolelagen står det att lärosätet ska samverka med det omgivande samhället:

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Och vi vet ju alla vad som menas med samverkan – eller hur? I en allmän mening betyder samverka att arbeta tillsammans för att uppnå något. Men då det gäller samverkan mellan lärosätet och det omgivande samhället finns det en begreppsförvirring. Låt mig ge några exempel:

  • Staten talar om samverkan för tillväxt
  • Näringslivet talar om samverkan för konkurrenskraft
  • Studenter talar om samverkan för att skapa karriärsnätverk och kontakter med framtida arbetsgivare
  • Forskare och lärare menar, förutom ovanstående innebörder, att samverkan även inkluderar samverkan med andra forskare och samverkan som metodansats

I högre utbildning samverkar vi i både forskning och utbildning. Då det handlar om att samverka med det omgivande samhället och näringslivet avses ofta andra aktiviteter än forskning och utbildning på lärosätet.

Ovanstående illustrerar att det är oklart vad vi menar med samverkan och denna förvirring kan förhindra att samverkan sker eller försämra effekterna av samverkan. Ett alternativ är att specificera tydligare vad det är för aktiviteter man kommer att engagera sig i. Det finns minst tre olika aktiviteter som avses när forskare deltar i samverkan mellan lärosätet och omgivande samhälle och med näringslivet: utbildning, utvärdering och utveckling.

  • Utbildning i form av kompetensutveckling genom allt från enskilda föreläsningar till hela utbildningsprogram
  • Utvärdering och granskning av projekt, texter eller organisationer
  • Utveckling där det handlar om att ta fram en specifik lösning på ett problem

Att tala om specifika samverkansaktiviteter, istället för samverkan i allmänhet, kan vara ett sätt att klargöra förväntningar och därigenom ge bättre förutsättningar för att uppnå de resultat man strävar efter.

Jag avslutar med en önskan inför jul. Jag önskar att oavsett vem som finansierar ett samverkansprojekt, stat eller privat, så skulle man lägga till en pott för att ge forskaren tid efter uppdragets slut att reflektera och skriva ner lärdomar för att bidra till den långsiktiga kunskapsutvecklingen.

På återseende

Cecilia

Ps. I JU:s julkalender finns ovanstående på engelska.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s