Samverkan för innovationskraft

InPot syftar till att få ledare att reflektera kring vad de själva gör och vilka konsekvenser det får för uppgiftshantering och innovationskraft.

Igår berättade Cecilia om SMILE-projektet som hon arbetar med och här ska jag beskriva projektet InPot där jag djup-dyker i spänningen mellan styrning och innovation.

InPot, står för ”Innovationskraft i ledning av daglig styrning” och är ett 2-årigt forskningsprojekt där jag genom KK-stiftelsen fått möjlighet att studera ledningsfunktionen i industrin lite närmare. Det har nämligen visat sig att tillverkande företag som genom olika lean-principer fått bra ordning på sin dagliga styrning och produktivitet tenderat att inte ta tillvara innovationskraften i företaget. I samband med att man reducerar slack, minskar variation och slöseri finns det också en risk att man minskar möjligheten för idéutveckling och förnyelsearbete som kan vara tidskrävande. I mitt avhandlingsarbete såg jag också att om inte den kraften som driver förändring; människors idéer, missnöje, önskan om förbättring med mera tas tillvara ligger den och pyr och sinkar utförandet av det som redan är planerat.

Idag är det nödvändigt för organisationer att ta tillvara innovationskraft och just den förmågan har i forskning visats sig vara starkt förbunden med den operativa ledningen. Vi vet en hel del om ledarskap från tidigare forskning men det vi saknar är mer närgående studier av ledning i det praktiska dagliga arbetet. Det är inte enbart intressant att se vad ledare gör i sin dagliga gärning utan också hur relevant det de gör är för uppgiften och verksamheten totalt sett.

Allt detta blev utgångspunkten till att rigga InPot där jag samverkar med tre företag; TitanX i Linköping, Emballator Ulricehamns Bleck och Kongsberg i Mullsjö. Sex ledare i varje företag är aktiva i projektet där de bland annat pratar in dagböcker på diktafon, jag skuggar några av dem två dagar vardera och alla möten de medverkar i observeras och filmas. Till min hjälp har jag Kristina Säfsten som är professor i Produktionssystem på min avdelning vid Tekniska högskolan och Anders Melander som är docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Vi ska i projektet tillsammans komma fram till vilka ledaraktiviteter som påverkar innovationspotentialen och utifrån detta bygga en modell för systematiskt arbete med att ta tillvara och leda innovationskraft i organisationen.

Ett spännande och mycket utmanande uppdrag … och verkligen ett projekt i samverkan … det som vi kommer att prata mycket mer om i den här bloggen.

Annika

 


En reaktion på ”Samverkan för innovationskraft

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s